Kristali

Kristaloterapija se zasniva na holističkom shvatanju ljudskog bića, u kojem se na fizičko zdravlje gleda kao na deo veće slike koja uključuje i emocije, mentalno stanje, stil života i specifičnosti svake ličnosti posebno. Slabo i bolesno telo nastaje kada se izgubi prirodni energetski balans ili ritam. Korišćenje kristala sa njihovom savršenom atomskom strukturom, nudi vibracije i energiju koje telo prima i prati i tako se samo-isceljuje. Lečenje kristalima takođe može da se koristi i da pomogne nekome da postigne ciljeve ili da ostvari svoj pun potencijal, posmatrano sa emocionalnog, mentalnog i duhovnog aspekta čovekovog postojanja. Ono se upotrebljava da ostvari više koherencije u celoj osobi kako bi ona mogla u svom životu da se kreće napred.

Koriste se kristali:

  1. GORSKI KRISTAL
  2. ROZE KVARC
  3. ROZE KVARC+GORSKI KRISTAL
  4. MESEČEV KAMEN
  5. CITRIN
  6. AMETIST+ČADJAVI KVARC+CRNI TURMALIN
  7. SUNČEV KAMEN
  8. AKVAMARIN
  9. RUBIN
  10. AHAT

Knjiga o kristalima: Džudi Hol – Enciklopedija Kristala